^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zespół Allegro

Program Erasmus+

Dla uczniów

Zielona Pracownia

ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 20212022Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r. według następującego planu:
8.30 - klasa V a oraz klasy VI, VII a, VII b, VIII a i VIII b - spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem, ok. 15 minut a następnie spotkanie z wychowawcami w klasach
10.30 - Uroczysta akademia dla klas I, II, III, IV a, IV b i V b na sali gimnastycznej.
Przypominamy, że podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.

obiady w szkoleDrodzy Rodzice!

klikając w poniższy odnośnik można pobrać i wydrukować umowę dotyczącą żywienia uczniów w Szkole Podstawowej w Ochabach (dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 będą korzystali z obiadów w naszej szkole).

W miarę możliwości prosimy o wydrukowanie umowy w dwóch egzemplarzach, wypełnienie jej i dostarczenie do końca sierpnia do sekretariatu szkoły.

Dokumenty do pobrania:

Czytaj więcej: Umowa dotycząca żywienia

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad rekrutacji do klas I publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów na rok szkolny 2021/2022.

Loading...

Aby pobrać lub wydrukować dokument należy kliknąć znaczek strzałka w prawym górnym rogu dokumentu i wybrać polecenie Download (Pobierz) lub Print (Drukuj).

 

 

film1Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.

„Twój dom” Wanda Chotomskaprawa dziecka 520 listopada będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka.

Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia czy miejsca zamieszkania. Przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska była inicjatorem jej uchwalenia. Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowa umowa opisująca  prawa każdego dziecka.

Państwa, które ją podpisały są zobowiązane do przestrzegania zawartych  w niej praw. Każde prawo ujęte jest w osobny punkt zwany artykułem. 

1990 rok to rok przełomowy dla Dzieci w Polsce.

To właśnie wtedy polski rząd przyjął Konwencję o Prawach Dziecka.

Na straży praw dziecka w Polsce stoi rzecznik praw dziecka.

Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym

środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Szkoła Podstawowa w Ochabach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkolaochaby.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: ………..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: …………

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Elementy ułatwiające dostępność:

 • Kontrast menu, aktualności oraz treści podstron w stosunku do tła na stronie zapewnia minimalną proporcję 4,5:1;
 • Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;
 • Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Strona internetowa jest możliwa do odczytu z poziomu klawiatury i poprzez technologii asystujące;
 • Zawiera mapę strony;
 • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych.

Elementy niezapewniające dostępności:

 • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
 • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych lub zawierają niewłaściwe opisy;
 • Linki mogą nie posiadać etykiet;
 • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury;
 • Treść podstron jest wyjustowana;
 • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą;
 • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;
 • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”;
 • Treść na stronie nie zawiera właściwego formatowania tekstu (nagłówki, punktory, numeracja);
 • Slider nie posiada opisów alternatywnych, brak przełączenia zdjęć, oraz ich zatrzymania z poziomu klawiatury;
 • Znajdują się podkreślenia nie będące linkiem;
 • Brak zachowanej właściwej struktury nagłówków h1-h6.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 853 37 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Opis dostępności wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Ochabach

Budynek posiada jedno wejście główne, (zlokalizowane od strony wschodniej) które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, która znajduję się na z lewej strony po wejściu na piętro. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku barierą architektoniczną jest brak windy.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 Budynek nie jest wyposażony w pochylnię ani w platformę. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszkolu Publicznym w Ochabach  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Uwagi końcowe:

Pracownicy są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełno sprawnościami pod nr tel. 33 853 37 81, lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl  

Zostanie zapewniony tłumacz języka migowy. Podejmowane będą starania w celu budowy pochylni, oznaczeń kontrastowych na schodach, oznaczenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, obniżenie dzwonka do wysokości 120 cm celem przywołania pracownika szkoły oraz wykonaniu odpowiedniego wejścia (szerokość) do istniejącej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

bardzo prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem funkcjonowania szkół Gminy Skoczów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązującym od 1 września 2020 r."

Czytaj więcej: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ GMINY SKOCZÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 1 WRZEŚNIA 2020 R

un1Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Ochabach Małych odbędzie się we wtorek 1 września 2020 r.

W uroczysty sposób powitani zostaną uczniowie klas pierwszych, pozostali uczniowie spotkają się z wychowawcami zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na warunki epidemiologiczne w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego oprócz uczniów klas pierwszych uczestniczyć będzie mógł tylko jeden dorosły opiekun.

Wszystkich uczniów i rodziców wchodzących na teren szkoły zobowiązuje się do zasłaniania nosa i ust maseczką lub przyłbicą, a dorosłych – do dezynfekcji rąk.

HARMONOGRAM

Kl. I  – 9.00 – sala gimnastyczna

Kl. II  – 9.00 – sala gimnastyczna

Kl. III A – 9.15 – sama nr 5

Kl. III B – 10.00  – sala nr 5

Kl. IV A – 9.15 – sala nr 25

Kl. IV B – 10.00 – sala nr 25

Kl. V – 10.00 – sala nr 29

Kl. VI A – 10.00 – sala 39

Kl. VI B – 9.15 – sala nr 4

Kl. VII A – 9.15 – sala  nr  39

Kl. VII B – 10.00 – sala nr 40

Kl. VIII A – 10.00 – sala nr 31

Kl. VIII B  - 10.00 – sala nr 4

Równocześnie informujemy, że w poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczony Regulamin Funkcjonowania Szkół Gminy Skoczów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Jednostek Systemu Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, obowiązujący od 1 września 2020 r.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym regulaminem.

Z poważaniem

Maja Krawczyk

Zbiórka dla Marysi!
Program "Erasmus+"
Zbiórka nakrętek!