^Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zespół Allegro

Program Erasmus+

Dla uczniów

Zielona Pracownia

Szanowni rodzice,

od 25 maja wznawiamy funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla klas I-III. Szkoła jest przygotowana na sprawowanie opieki w normalnych godzinach czasu pracy świetlicy– tak, aby umożliwić Wam powrót do pracy. To, że nie są realizowane typowe lekcje szkolne wynika z rozporządzenia, jednak deklarujemy pomoc nauczycieli sprawujących opiekę w realizacji zadań zlecanych uczniom do pracy zdalnej. Stołówka będzie funkcjonowała i obiady będą wydawane.

Jedynie w przypadku szkół korzystających z dowozu obiadów, tj. SP Kiczyce, SP Pierściec i SP Pogórze obiady będą dowożone dopiero, gdy będzie co najmniej 10 chętnych na posiłek.    – proszę, aby zwrócić na to uwagę w komunikacie.

Rodziców chcących skorzystać z możliwości tak realizowanych zajęć od poniedziałku 25 maja 2020 r. proszę, aby w terminie do czwartku 21 maja 2020 r. do godziny 10.00 odesłali zdjęcia wypełnionych i podpisanych deklaracji, których wzór znajduje się w załączniku. Wzory deklaracji będą też dostępne w sekretariacie.

Jeżeli planujecie, aby dziecko korzystało z zajęć w późniejszym terminie, deklarowanie pobytu dziecka na świetlicy należy zgłaszać w ten sam sposób z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem (czas ten jest potrzebny na dostosowanie kolejnych miejsc do wymogów, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania stołówki).

 

Nałożone na nas obostrzenia powodują, że ilość miejsc jest ograniczona.
W przypadku, gdy liczba miejsc wynikających z obostrzeń będzie mniejsza niż liczba dzieci, których rodzice złożą deklarację, pierwszeństwo w zapewnieniu opieki dla dzieci będą mieli rodzice/opiekunowie:

1) będący pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

2) którym umożliwi to zrezygnowanie ze zasiłku opiekuńczego i  powrót do pracy a także oraz rodzice/opiekunowie nie mający możliwości pogodzenia pracy/działalności gospodarczej z opieką w domu. W zakresie pozostałych miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy również, że liczba miejsc może ulec zmniejszeniu z przyczyn, których teraz nie można przewidzieć (np. braki kadrowe spowodowane Covid-19), w takim wypadku również oceniane są te same kryteria.

W zakresie pozostałych deklaracji decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania miejsc.

Deklaracja do pobrania:

Aby pobrać lub wydrukować dokument należy kliknąć znaczek strzałka w prawym górnym rogu dokumentu i wybrać polecenie Download (Pobierz) lub Print (Drukuj).

Loading...

Zbiórka dla Marysi!
Program "Erasmus+"
Zbiórka nakrętek!