piW tym roku po raz trzeci w naszej szkole odbędzie się Dzień liczby Pi.

W związku z tym ogłaszamy dwa konkursy:

Dla klas V - VIII SP i Gimnazjum

- konkurs matematyczny „Jeden z dziesięciu”.

Dla klas IV - VIII SP i Gimnazjum

- konkurs na zapamiętanie najdłuższego rozwinięcia liczby Pi.

Zapisy do konkursów trwają do 12.03.2019r.

 

Regulamin konkursu

„Jeden z dziesięciu”

- konkurs przeznaczony jest dla klas V – VIII SP oraz Gimnazjum,

- każda klasa typuje trzech przedstawicieli,

- reprezentanci klas posiadają trzy szanse,

- w pierwszym etapie zawodnicy są pytani po kolei, po dwóch pomyłkach grupa odpada,

- w drugim etapie grupa, która udzieliła poprawnej odpowiedzi, wyznacza następną. Etap ten kończy się, gdy pozostaną trzy grupy,

- w trzecim etapie zawodnicy dostają kolejne trzy szanse, uczniowie przez podniesienie ręki sygnalizują chęć odpowiedzi na pytanie. Gdy grupa uzyska trzy poprawne odpowiedzi, wyznacza, kto następny odpowiada na pytanie. Zawodnicy otrzymują po jednym punkcie za dobrą odpowiedź.

- gdy skończą się pytania – wygrywa ta grupa, która uzyskała najwięcej punktów.

 

Regulamin konkursu

na zapamiętanie najdłuższego rozwinięcia liczby Pi

 - uczniowie zgłaszają swój udział do 12.03 jednemu z nauczycieli matematyki i otrzymują kartkę z częściowym rozwinięciem liczby pi,

- konkurs zostanie przeprowadzony w formie pisemnej 14.03.2019r.  

o godz. 9.00,

- wygrywa osoba, która zapamięta najdłuższe rozwinięcie liczby pi.