wyboryUWAGA KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !

Przypominamy,że warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest bardzo dobre lub wzorowe zachowanie oraz przygotowanie swojego plakatu wyborczego, w którym należy się przedstawić się i odpowiedzieć na następujące pytania:

* Dlaczego uważasz, że będziesz dobrym kandydatem do S. U.?
* Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w naszej szkole?
* Co chciałbym/ chciałabym zorganizować w tym roku szkolnym?
* Jakie są twoje zainteresowania?

 

Swoje plakaty zamieszczamy bezpośrednio na gazetce szkolnej pod hasłem „kandydaci do samorządu szkolnego” w terminie do 21 września. Wybory odbędą się 28 września. Opiekunem Samorządu w tym roku będzie Pani Katarzyna Przybyła

Czekamy na Wasze kandydatury!!!