samorzadSamorząd na rok szkolny 2017/2018

Daniel Plinta - przewodniczący
Steven Słowik - zastępca
Martyna Krawczyk - skarbnik
Olga Pilarczyk, Nikola Duda - sekretarz

Opiekun Samorządu: Pani Anna Żertka.